Adatvédelmi nyilatkozat

Általános információk

A bomber.hu weboldal tulajdonosa, Dobos Zoltán Vállalkozó (továbbiakban Eladó) a törvény által előírt módon kötelezettséget vállal arra, hogy az Ön által megadott adatokat bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek tovább nem adja kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként (pl. Weboldal üzemeltető, szállító) jár el. Eladó a Felhasználó adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény  rendelkezései szerint jár el.

Regisztráció, kapcsolatfelvétel

A www.bomber.hu weboldalon (továbbiakban Weboldal) megjelenő tartalmak megtekintéséhez, nincs szükség előzetes regisztrációra, személyes adatok megadására. A kapcsolatfelvételhez megadott személyes adatokat (név, lakcím, telefonszám, e-mail cím), elérhetőségeket kizárólag a válasz/kiszállítás maradéktalan teljesítéséhez használjuk fel. A Felhasználó személyes adatainak megadásával kijelenti Eladónak, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek.

Minden megkezdett vásárlás előtt olvassa el ezen nyilatkozatunkat, tájékoztatónkat! Vásárlásával vélelmezzük, hogy a tájékoztatónkat átolvasta, megértette, annak tartalmát elfogadta és a szükséges adatokat ezen tények birtokában adta meg részünkre.

Személyes adatok felhasználásának a célja

Személyes adatait kizárólag megrendelése és a kiszállítás teljesítéséhez használjuk fel. A megrendelést tartalmazó és a visszaigazoló e-maileket, kiállított számlákat a törvényekben foglaltak szerint és ideig őrizzük meg.

Automatikusan gyűjtött információk

Eladó weboldala a Google Analytics-t webelemző szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ, a honlap használatának elemzése céljából. A cookie által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (beleértve a felhasználó IP-címét) a Google Inc. amerikai szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Google felhasználja ezeket az adatokat azon célból, hogy a Weboldallal kapcsolatos, felhasználásra vonatkozó információkat kiértékelje és ebből egy elemzést készítsen a weboldal aktivitásáról a Weboldal üzemeltetője részére, valamint további a weboldal használatával és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. A Google ezeket az információkat adott esetben harmadik személlyel megoszthatja, amennyiben ez törvényileg előírt, vagy ha a harmadik személy a Google megbízásából feldolgozza az adatokat.

A Google Analytics által tárolt adatok nem alkalmasak arra, hogy a Felhasználót, mint magánszemélyt név szerint azonosítsák, azonban egy későbbi látogatás során képes felismerni, hogy számítógépéről, a használt böngészővel valaki már járt a Weboldalon korábban, tehát a Google az IP címet más adataival semmi esetre sem kapcsolja össze. A Weboldal igénybevételével a Felhasználó elfogadja, hogy adatait a Google a fentiekben leírt módon és célból feldolgozza.

A cookie-t a Felhasználó képes törölni a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi oldalán részletes információkat olvashat, az alkalmazott technológiáról valamint kikapcsolhatja ezen sütik telepítését.

Felelősség

A Weboldal tulajdonosa és az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy a tulajdonába került adatokat (legyen szó személyes adatról vagy személyhez közvetlen nem köthető adatról) a lehető legmagasabb biztonsági szinten, a legnagyobb körültekintéssel kezelje. Ezen kötelezettségvállalást az adatkezelési tevékenységben közreműködő személyek részére is előírja.
Eladó nem vállal felelősséget, ha bármilyen adat jogellenes magatartás, vandalizmus, az Üzemeltető szerverének rendellenes működése vagy az Üzemeltető hanyag, illetve jogellenes viselkedéséből kifolyólag harmadik fél kezébe kerül.
Amennyiben a felhasználó szerint a Weboldal tulajdonosa és/vagy az üzemeltetője megsértette személyes adatainak védelméhez való jogát,  bíróság előtt érvényesítheti igényét vagy igényeit.

Törvényben biztosított jogok:

  • Tájékozódási jog:
    Ezen joga alapján felvilágosítást kérhet az általunk rögzített adatokról.
  • Ellenvetési jog:
    Ezen joga alapján kérheti a nem megengedett adatok törlését, korlátozását, a helytelen adatok helyesbítését.. Előbbi adatok tartalma azonban a számlázási, könyvelési adatokat nem érintheti.
  • Helyesbítés, törlés, korlátozás:
    Az hatályos jogszabály alapján jogában áll adatainak reklám, piac- vagy közvéleménykutatás céljából történő felhasználását korlátozni.

Érvényesség

Jelen adatvédelmi nyilatkozat 2016. március 11.-étől visszavonásig érvényes. Eladó fenntartja a jogot, hogy jelen adatvédelmi nyilatkozaton bármikor módosítson. Amennyiben jelen nyilatkozat tartalma módosul, úgy arról tájékoztatást tesz a Weboldalon.

Kapcsolat

Amennyiben kérdése van Eladó adatvédelmével kapcsolatban, vagy tudni szeretné, milyen személyes adatokat rögzítettünk Önről, úgy kérjük, forduljon hozzánk e-mailben az info(@)bomber.hu címen.